Podrobnější informace

Zástupci Zoono v České a Slovenské Republice

ZOONO®
Biocidní přípravek
Zoono je dlouhotrvající[1], netoxická[2], unikátní ochrana na vodní bázi, bez alkoholu,
šetrná k životnímu prostředí[3][4]. Tato revoluční technologie aktivně likviduje viry[5],
bakterie[6], houby[7], plísně[8], kvasinky[9] a dlouhodobě zabraňuje jejich usazení a šíření.
Zabraňuje křížové kontaminaci a přenosu nozokomiálních infekcí[10].
Zoono vydrží plně účinné při jediné aplikaci až po dobu 30 dní[11] na pevných površích
a na pokožce celých 24 hodin[12] během normálního fungování včetně mytí[13][14] . Je vhodné i pro kojence[15], nemocniční[16] a potravinářské provozy[17].
Testy prokázaly účinnost produktů Zoono proti koronavirům (SARS-CoV-2[18], MERS[19] atd.), ebole[20], tuberkulóze[21], viru prasečí[22] a ptačí chřipky[23], MRSA[24], legionele[25], noroviru[26][27], E. colli[28] a mnohým dalším[29].

Technologie ZOONO® 

Baktericidní a antimikrobiální vlastnosti kvartérních amoniových sloučenin (označované také jako QAC) byly poprvé objeveny v roce 1916. [1]  

Jsou obecné struktury NR1R2R3R4 + X-, kde R jsou atomy vodíku, jednoduché alkylové skupiny nebo alkylové skupiny substituované jinými funkčními skupinami, a X je anion. Technologie Zoono® vychází z původních poznatků vědy o QAC, současné produkty jsou 11. generací těchto látek. Zoono® je založené na vodě, je stabilní, účinné v širokém teplotním rozsahu a přesto vysoce odolné při zachování dlouhodobé účinnosti.  

Obrázek 1 ukazuje chemickou strukturu Zoono®

V roztoku QAC disociují na kvartérní amoniový kation a jeho aniontový protějšek. Na rozdíl od samotného amonného iontu (NH4 +) a primárních, sekundárních nebo terciárních amoniových kationtů jsou kvartérní amoniové kationty trvale nabity, nezávisle na pH rozpouštědla, ve kterém se nacházejí. Produkty Zoono® se navíc vyznačují schopností snižovat povrchové napětí vody. Tato vlastnost umisťuje přípravky Zoono® do široké chemické skupiny povrchově aktivních sloučenin, obvykle označovaných jako smáčedla, detergenty, emulgátory nebo dispergační činidla. Povrchově aktivní sloučeniny se často dělí na aniontové detergenty kyselé povahy a kationtové detergenty, z nichž nejdůležitější jsou právě QAC.  

Silanová část molekuly Zoono® je vyrobena jako trimethoxysilan (nebo silyl), ale ve vodném prostředí se vytvoří rovnováha mezi trimethoxy a trihydroxysilanem. Tato rovnováha udržuje molekulu ve formě monomeru a inhibuje navázání nebo tvorbu polymeru, dokud přípravek nezaschne. Jakmile dojde k vysušení ošetřeného povrchu, první ze tří dostupných hydroxylových skupin okamžitě vytvoří kovalentní vazbu, k druhé vazbě dojde o několik dní později a k třetí vazbě dojde o dalších několik dní později. Počáteční navázání k cílovému substrátu probíhá přitahováním kladně nabitého kationtu přípravku k povrchům, které mají ve vodném prostředí záporný charakter. Jakmile tato první vazba proběhne, molekula je trvale navázána k povrchům. Během časového rámce nezbytného pro druhou a třetí kovalentní vazbu (tedy řádově dny) dochází k sterochemické rotaci a molekula se může kovalentně vázat na povrch a na další molekuly Zoono® a vytvářet síťový polymer, který zapouzdří ošetřovaný povrch. Tato rotace molekuly umožňuje tvorbu rovnoměrné vrstvy antimikrobiální ochrany. Silanolová funkční skupina, která umožňuje této molekule homopolymerizovat, stojí za dlouhou trvanlivostí této technologie. 

Antimikrobiální mechanismus funguje stejně na bakteriích i virionech. Při přímém kontaktu s mikroorganismy tato technologie způsobí narušení buněčné stěny či proteinového obalu patogenu. To vede ke zvýšené permeabilitě vnější části mikroorganismu a k následné destrukci vnitřních cytoplasmatických membrán, uvolnění intracelulárního obsahu a zániku mikroorganismu či virové partikule. Narušení vnějšího obalu patogenu způsobují dvě síly: kvartérní dusík působí svým elektrickým nábojem a 18 uhlíků dlouhý řetězec způsobuje jako ostrý trn fyzické rozrušení molekulární struktury povrchu. Prezentovaný přípravek je tedy ideální pro využití aniontové povahy a lipoproteinového složení mikrobiálních obalů. Protože antimikrobiální látka působí pouze na vnější vrstvu patogenu a v průběhu času neztrácí účinnost, nevytváří podmínky, které umožňují subletální dávku, umožňující mikroorganismům vyvinout zvýšenou odolnost vůči jejímu působení. Podobně jako Gram pozitivní a Gram negativní bakterie, které mají více či méně odolnou buněčnou stěnu, jsou viry klasifikovány jako obalené nebo neobalené. Produkty Zoono® byly úspěšně otestovány a fungují proti všem těmto různým druhům patogenů. 

Nejběžnější metodou aplikace Zoono® je kombinace povrchové aplikace a nasycení prostoru aerosolem (fogování). Ukázalo se, že aplikace kvartérního amonného dezinfekčního prostředku jako aerosolu v nemocničních místnostech je účinným postupem ke snížení počtu detekovatelných vzdušných i povrchových bakterií. [2] 

[1]. Quaternary Ammonium Compounds  

O Rahn, and W P Van Eseltine. Laboratory of Bacteriology, New York State College of Agriculture, Cornell University, Ithaca, New York 

[2]. Terminal Disinfection in Hospitals with Quaternary Ammonium Compounds by Use of a Spray-Fog Technique  

HERMAN FRIEDMAN, ELAINE VOLIN, AND DAVID LAUMANN. Department of Microbiology, Albert Einstein Medical Center, Philadelphia, Pennsylvania